เงินเฟ้อไทย ส.ค. 65 พุ่งแตะ 7.86% ติดต่อ 3 เดือน พาณิชย์คาด สุดเพดานแล้ว

เงินเฟ้อไทย ส.ค. 65 พุ่งแตะ 7.86% ติดต่อ 3 เดือน พาณิชย์คาด สุดเพดานแล้ว

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยหรือเงินเฟ้อทั่วไป เดือนส.ค. 2565 เท่ากับ 107.46 ใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมาซึ่งเท่ากับ 107.41 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาฯ เพิ่มขึ้นเพียง 0.05 %

และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ส่งผลให้ อัตราเงินเฟ้อ ของเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 7.86 % ซึ่งขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งสูงขึ้น 7.61% และคาดว่าเงินเฟ้อของไทยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว เหตุผลเนื่องจากในช่วงระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา การขึ้นของเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่ภาพรวมเฉลี่ย 8 เดือน (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2565 สูงขึ้น 6.14 %

ปัจจัยสำคัญยังคงเป็นราคาพลังงานที่เติบโตถึง 30.50 % แม้ราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์จะปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ราคาน้ำมันดีเซล ก๊าซหุงต้ม และค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการผลิตที่สำคัญยังคงสูงขึ้น รวมทั้งค่าบริการ อาทิ ค่าโดยสารสาธารณะ และค่าการศึกษาที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าในหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 6.83%

สำหรับสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เติบโต 9.35% โดยเฉพาะผักสด พริกสด ต้นหอม ผักคะน้า ราคาปรับสูงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในหลายจังหวัด รวมทั้ง เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ และอาหารสำเร็จรูป ราคาปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิต ราคาวัตถุดิบ และค่าขนส่ง

นอกจากนี้ อุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น และฐานดัชนีราคาฯ ที่ใช้คำนวณอัตราเงินเฟ้อในเดือนเดียวกันของปีก่อนค่อนข้างต่ำ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในทางเทคนิคสำหรับเงินเฟ้อในเดือนนี้

ทั้งนี้คาดว่าเงินเฟ้อในเดือนกันยายนน่าจะปรับตัวลดลง ถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดภายนอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน ไม่รุนแรง และค่าเงินปรับขึ้นแค่ไหนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อของไทย

ปัจจัยหลักมาจากประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ ภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจไทย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวน และมาตรการของภาครัฐซึ่งมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

“ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565” ลงทะเบียนวันนี้ รู้ผลวันไหน

กระทรวงการคลังเผยยอดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565” วันแรก 1.8 ล้านราย ผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ welfare.mof.go.th กว่า 1.6 ล้านราย พร้อมเผยไทม์ไลน์ ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรคนจน 65 ได้ทางออนไลน์

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่มเปิดรับลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก (วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565) โดยผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. และหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันแรก พบว่า ณ เวลา 15.00 น. วันนี้มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 1,862,622 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 1,613,926 ราย ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 248,696 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ 2) ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนเป็น “คนโสด” หรือไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์จะต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนในการกรอกข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนด เมื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ขอให้ผู้ลงทะเบียนเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์อีกครั้ง โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

กล่าวโดยสรุป คือ “ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะโสดสามารถดำเนินการลงทะเบียนแล้วเสร็จที่เว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานรับลงทะเบียน สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวจำจะต้องไปยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน”

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า